Gemeente Gemeente Zele

Huiswerkbegeleiding voor kwetsbare gezinnen

Gepubliceerd op  wo 28 feb 2024
In januari startte Uilenspel vzw met gratis huiswerkbegeleiding in Zele. Onder het motto ‘Groeien doen we samen’ bieden de vrijwilligers van Uilenspel ondersteuning aan kinderen met een maatschappelijke kwetsbaarheid.


Vrijwilligers bij Uilenspel begeleiden kinderen bij scharniermomenten in hun schoolcarrière, bij de overgang van kleuter- naar lager onderwijs en van lager naar secundair onderwijs. Wekelijks gaan ze een uur langs bij een gezin. Samen met het kind werken ze aan de schoolse vaardigheden en motivatie via het principe van ‘spelend leren’. De vrijwilliger wordt een vertrouwenspersoon en neemt het gezin mee naar activiteiten van Uilenspel en in de buurt. Op die manier vergroot Uilenspel vzw de ontwikkelingskansen en het sociaal netwerk van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Opstart in Zele

Dankzij de ondersteuning van Gemeente Zele en de stimulans van Plan Samenleven is Uilenspel nu ook actief in Zele. Samen met plaatselijke scholen ondersteunt de vzw de meest kwetsbare gezinnen. Uilenspel neemt het komend schooljaar een tiental kinderen onder haar vleugels. Jaar na jaar zullen meer kinderen kunnen rekenen op huiswerkbegeleiding. Daarvoor is Uilenspel op zoek naar vrijwilligers die graag mee het verschil maken in hun eigen buurt.

Uilenspel steunt en begeleidt haar vrijwilligers onder meer door het organiseren van vormingen
en intervisies en stelt educatief materiaal - zowel boeken als spelletjes - ter beschikking.

Oproep vrijwilligers

Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan of wil je graag meer informatie over deze nieuwe werking in Zele? Neem dan contact op met janne@uilenspel.be of neem een kijkje op www.uilenspel.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP