Gemeente Gemeente Zele

Twee gemeenschapswacht-vaststellers aan de slag

Gepubliceerd op  vr 16 jul 2021
Elke Zelenaar heeft een verantwoordelijkheid in het leefbaar houden van de Zeelse straten en pleinen. Parkeergedrag, het verwijderen van onkruid voor de eigen deur … Het zijn maar enkele voorbeelden van waar iedereen mee het verschil kan maken. Jammer genoeg loopt dat niet altijd vanzelf.

In gevallen van zware overlast of misdrijven, speelt de politie een belangrijke rol, maar daarnaast waardeert het gemeentebestuur nu ook de werking van haar gemeenschapswachten op. "Met de formele aanstelling van twee gemeenschapswacht-vaststellers, zorgen we voor meer waakzame ogen op het openbaar domein. Wanneer zij lichte overlast vaststellen, zullen zij eerst bemiddelend tot een oplossing proberen komen. Lukt dat niet, dan kunnen ook zij overgaan tot het opmaken van een GAS-PV", klinkt het.

Op de gemeenteraad van 6 juli 2021 werden Debby Leclercq en Raoul De Wilde formeel aangesteld als gemeenschapswacht-vaststellers. Debby en Raoul zijn door hun uniform zeer herkenbaar in het straatbeeld. Dat maakt hen makkelijk aanspreekpaar. Hun rol is enerzijds geruststellend voor de buurt en tegelijk ontradend ten aanzien van potentiële daders van lichte overlast en kleine misdrijven.

Bemiddelen

Doordat ze beiden naast gemeenschapswacht, ook het getuigschrift 'vaststeller' behaalden, kunnen bepaalde inbreuken uit het algemeen politiereglement worden vastgesteld. Dit kan resulteren in een gemeentelijke administratieve sanctie. Het spreekt voor zich dat - wanneer mogelijk en opportuun - er altijd eerst zal worden aangestuurd op dialoog en bemiddeling.

"De komende weken gaan we met ons team aan de slag om prioritaire aandachtspunten vast te leggen. Op die manier kunnen we aanvullend op het politiewerk ook gericht werken op kleine overlast, die voor wrevel zorgt in onze buurten. Die wegwerken is de belangrijkste opdracht van onze gemeenschapswachten. Zo dragen zij wezenlijk bij tot het welbevinden van de Zelenaar in het algemeen en zijn of haar buurt in het bijzonder.”

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP