Gemeente Gemeente Zele

Toegankelijkheidsverklaring

De website van het lokaal bestuur Zele moet zo toegankelijk mogelijk zijn overeenkomstig het Vlaamse bestuursdecreet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Dat betekent dat de website, bijhorende formulieren en documenten door iedereen op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier gebruikt moeten kunnen worden.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.zele.be.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Zele neemt volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:
- Interne controle vóór publicatie: het Team Communicatie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid
- Periodieke interne controle: het Team Communicatie voert controles uit op de inhoud
- Automatische analysetool foute links: deze tool controleert de website en alle pagina’s voortdurend op interne en externe links die geen resultaat weergeven
- Lokaal bestuur Zele engageert zich om een nieuwe website te bouwen die volledig voldoet aan de recentste Web Content Accessibility Guidelines.

Beperkingen en alternatieven

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn.
- Op www.zele.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.
- Onvoldoende contrast tussen tekst en achtergrond kan de leesbaarheid bemoeilijken.
- De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s, lokaal bestuur Zele ziet erop toe dat pdf’s leesbaar zijn met hulpmiddelen en in tekst kunnen worden omgezet, of er wordt voor een makkelijk leesbaar alternatief in de vorm van een aparte webpagina gezorgd. Toch kan lokaal bestuur Zele niet garanderen dat al de bestanden op www.zele.be aan de webrichtlijnen voldoen.
- Afbeeldingen worden niet altijd ondersteund met relevante tekst, bij de aanmaak van nieuwe pagina’s wordt hieraan tegemoet gekomen.
- We streven naar betekenisvolle links zodat uit de tekst van de link af te leiden is waarnaar men doorklikt.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Of heb je een vraag over de toegankelijkheid van deze website? Laat dit weten aan communicatie@zele.be.  Vermeld je daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen?

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP