Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Tijdelijke werkloosheid

Gepubliceerd op  vr 19 mrt 2010

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid. Er werd beslist op 20 maart dat alle tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. De werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor:

  • zowel arbeiders als bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);
  • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst (eventueel hernieuwbaar);

Alle werkgevers die hun werknemers vanaf 13 maart 2020 tijdelijk niet kunnen tewerkstellen tijdens de volledige duur van de federale regeringsmaatregelen getroffen ingevolge het coronavirus komen voor deze maatregel in aanmerking.

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat is ook het geval voor titularissen van vrije beroepers (advocaten, architecten, notarissen enz.).

Omvang steun:

Wanneer de overmacht 'Coronavirus' is, wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

De wegens overmacht tijdelijk werkloos gestelde werknemers zijn vrijgesteld  van wachttijd. Dit betekent dat ze onmiddellijk recht hebben op uitkeringen en geen bewijs van het aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren.

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.

Je dient zo snel mogelijk een elektronische aangifte ASR scenario 5 in voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

Aan de hand van dit ASR scenario 5 zullen de uitbetalingsinstellingen en de RVA het bedrag van de uitkering van de tijdelijk werklozen kunnen bepalen. Je hoeft niet te wachten tot het einde van de maand, maar doet dat best zo snel mogelijk, zodra alle gegevens tot het einde van de maand bekend zijn.

De elektronische aangifte ASR scenario 5 kan ook door je sociaal secretariaat worden ingevuld.

Voor uitzendkrachten, moet het uitzendkantoor de aangifte ASR scenario 5 invullen.

Je moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 31 mei 2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd indien de federale regeringsmaatregelen worden verlengd of versterkt.

Er moet uitzonderlijk ook geen maandelijks controleformulier C3.2A worden bezorgd aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. De tijdelijk werkloos gestelde werknemers worden gedurende die 4 maanden vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een kaart C3.2A.J

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP