Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Tijdelijke werkloosheid

Gepubliceerd op  vr 19 mrt 2010

 De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening laat weten dat de beloofde termijn van 3 dagen op dit moment niet gegarandeerd kan worden. Elke aanvraag wordt behandeld, maar er is momenteel een achterstand.

Update: Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In tegenstelling tot vroegere interpretaties wordt er daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting en vervalt het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden opgeven.

Tijdelijke werkloosheid is er ook voor wie samenwoont met een coronapatiënt en daardoor niet kan gaan werken. Geneesheren mogen een specifiek afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.

 Volledige sluiting tot en met 3 april– tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

 Voor de werknemers kan er werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden. Aangezien het om een verplichte sluiting gaat, moet er bij de aanvraag geen bijkomend dossier ingediend worden.

 • Bij de elektronische aangifte volstaat het om ‘coronavirus’ te vermelden. Aanvragen dienen tegen 3 april 2020 binnen te zijn.

Toeleveranciers of ondernemingen die door het cancellen van evenementen en andere activiteiten hun werknemers niet langer (allen) kunnen tewerkstellen, kunnen ook gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid.

 • Het dossier moet een gedetailleerde uitleg omvatten en de maatregel geldt tot uiterlijk 30 juni 2020.

Wie al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid door economische redenen had lopen, kan een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegen overmacht indienen.

Weekendsluiting – tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Voor zaken die slechts een gedeeltelijk sluiting wordt opgelegd of die ondanks de verplichte sluiting nog beperkte diensten kunnen aanbieden kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.

 • Uitzonderlijk kunnen dus werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en wegen overmacht

Voor ondernemingen die niet moeten sluiten maar die te maken hebben met een daling van omzet, productie, bestellingen, cliënteel en hierdoor de normale arbeidsregeling niet kunnen handhaven.

Arbeiders

 • Beroep doen op tijdelijke werkloosheid (wegens werkgebrek) op grond van economische oorzaken
 • Dien ook een dossier in van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • bij de aangifte dient ‘coronavirus’ vermeldt te worden.

Bedienden

 • Er kan een aanvraag ingediend worden van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken wanneer je voldoet aan volgende voorwaarden:
  • o Sectorale cao, ondernemingscao of goedgekeurd ondernemingsplan
  • o én een daling van minimum 10% van de omzet, productie of de bestellingen of een graag van tijdelijke werkloosheid van minstens 10%
  • o Als reden ‘schorsing bedienden coronavirus’ vermelden

Voldoe je niet aan de voorafgaande voorwaarden, dan kan je een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden door onvoorziene omstandigheden met grote gevolgen op korte termijn.  Je kan pas een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken indienen wanneer je als onderneming in moeilijkheden bent erkend (en de RVA hiervan op de hoogte is gebracht). Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP