Gemeente Gemeente Zele

Testfase

Hoe grondig voorbereid ook, niemand kan met absolute zekerheid voorspellen of wat nu aan verkeersmaatregelen op tafel ligt, ook echt de effecten zal hebben die we beogen. Om te vermijden dat we vastlopen in een welles-nietesspelletje over wat al dan niet zal werken, is een uitgebreide testfase gepland.

Het gemeentebestuur kocht 4 radartoestellen aan die verkeersstromen in kaart brengen (snelheid, aantal voertuigen, type voertuigen …). Daarmee brengen we de komende maanden de huidige verkeerssituatie in kaart. Dat zijn onze nulmetingen.

Als alles goed gaat starten we in juli volgende jaar met de proefopstelling van het nieuwe verkeerssysteem. We meten dan opnieuw en vergelijken de nieuwe cijfers met deze van de nulmetingen. Op die manier kunnen we perfect in kaart brengen hoe de verkeersstromen zich verleggen. Indien nodig kunnen we dan ingrijpen en bijsturen. De testfase duurt maximaal 1 jaar. Een eerste evaluatie/bijsturing is voorzien na ongeveer 5 maanden.

De evaluatie van de testfase is in handen van een monitoringcomité. Dat bestaat uit deskundigen die op basis van objectief cijfermateriaal zullen evalueren en adviseren.

Eens definitief samengesteld, kan je hier meer te weten komen over het monitoringcomité.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP