Gemeente Gemeente Zele

Testfase

UPDATE 27/02/2023: Wijzigingen circulatieplan

In de herfst van vorig jaar startte het monitoringcomité met het zoeken naar alternatieven voor delen van het plan die niet het gewenste effect opleverden. Op basis daarvan worden vanaf 3 april 2023 een aantal aanpassingen doorgevoerd. Die kan je terugvinden op www.zele.be/aanpassingen-circulatieplan. Een nieuwe evaluatie is in de loop van juni voorzien.


Hoe grondig voorbereid ook, niemand kan met absolute zekerheid voorspellen of wat nu aan verkeersmaatregelen op tafel ligt, ook echt de effecten zal hebben die we beogen. Om te vermijden dat we vastlopen in een welles-nietesspelletje over wat al dan niet zal werken, is er een uitgebreide testfase van kracht.

Met 4 radartoestellen die verkeersstromen in kaart brengen (snelheid, aantal voertuigen, type voertuigen …) brachten we de verkeerssituatie van voor de testfase in kaart. Dat zijn onze nulmetingen.

Op 1 juli 2022 startten we met de proefopstelling van het nieuwe verkeersplan. We meten opnieuw en vergelijken de nieuwe cijfers met deze van de nulmetingen. Op die manier kunnen we perfect in kaart brengen hoe de verkeersstromen zich verleggen. De totale duur van de testfase is maximaal 1 jaar. De evaluatie van de testfase is in handen van een monitoringcomité. Dat bestaat uit deskundigen die op basis van objectief cijfermateriaal evalueren en adviseren. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP