Gemeente Gemeente Zele

Terrasvergunning

Vergunning voor het plaatsen van horecaterrassen en uitstallingen

Wil je met je horecazaak een terras of uitstalling plaatsen op de openbare weg? Dan moet je bij de Dienst Lokale Economie een terrasvergunning aanvragen. Met uitstallingen bedoelen we ook bloembakken, propagandaborden, tenten, enzovoort.

Het gemeentebestuur kent de terrasvergunning toe voor een bepaalde periode. Na deze periode moet je de vergunning vernieuwen. Als uitbater moet je zelf nagaan wanneer de vergunning vernieuwd moet worden. Ook tijdelijke uitbreidingen moet je aanvragen bij het gemeentebestuur. De aanvraagformulieren kan je hieronder downloaden of kan je opvragen bij de Dienst Lokale Economie

Procedure

Het aanvraagformulier kan je hieronder downloaden of je vraagt het op via de Dienst Lokale Economie. Volgende documenten moet je toevoegen bij je aanvraag:

  1. Grondplan met aanduiding van de gewenste terrasruimte en/of windschermen met afmetingen
  2. Tekening of schets van de situatie waarop de afmetingen een duidelijk beeld geven van de omvang (bomen, verlichtingspalen en andere vaste elementen vermelden). Een plan op schaal kan opgevraagd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening
  3. Foto's ter verduidelijking

De aanvraag stuur je op ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Markt 50, 9240 Zele.

Afhandeling

Nadat we je aanvraag ontvangen hebben, krijg je binnen de 8 dagen een ontvangstmelding. Het college van burgemeester en schepenen zal het advies inwinnen van de Dienst Verkeer en Mobiliteit, de brandweer en de politie. Bij een volledig dossier bezorgen wij je binnen uiterlijk 2 maanden na ontvangstdatum van de aanvraag, de vergunning voor het plaatsen van horecaterrassen en uitstallingen.

Meer info

TIP: Download hieronder de informatiebrochure over de terrasvergunning. Hierin vind je alles over de reglementering, aanvraagprocedures en enkele voorbeeldaangiftes. Een handige handleiding bij de aanvraag van je terrasvergunning!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP