Gemeente Gemeente Zele

Tellen voor gezondere straten. Straatvink mee!

Gepubliceerd op  di 04 mei 2021
Vink op donderdag 20 mei aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren. Tel één uurtje, van 17 tot 18 uur. Iedereen in onze gemeente kan mee tellen. Aan de hand van de tellingen berekenen wetenschappers hoe gezond je straat is en of ze op de goede weg is.


Bewoners, scholen en organisaties tellen op 20 mei in een groot aantal straten het aantal ‘bewegingen’ (van auto’s, bussen, fietsen, wandelaars ...) tijdens een welbepaald uur in de avondspits. Op die manier krijgt men een beeld van de modal split in het telgebied.

Wat zeg je, de modal split? De modal split op straatniveau toont hoe de straat gebruikt wordt door verschillende vervoerswijzen. Het woord ‘modal’ betekent vervoerswijze, dus het middel dat gebruikt wordt voor verplaatsingen. Veelvoorkomende vervoerswijzen zijn de personenwagen, fiets, bus, tram of trein. Het woord ‘split’ verwijst dan weer naar de verdeling. Zo kan in een
bepaald gebied bijvoorbeeld 50 procent van de verplaatsingen gebeuren met de fiets, 40 procent met de auto en 20 procent met de bus. De modal split berekenen is niet enkel relevant om een idee te krijgen van de uitstoot van vervuilende stoffen, maar ook van de leefbaarheid van straten, de verkeersveiligheid en de toeristische aantrekkingskracht van een stad of dorp.

Door jaar na jaar te tellen ziet men evoluties. Om tegen 2030 de mobiliteitsdoelstellingen te halen moeten we gemiddeld elk jaar een modal shift van minstens 2 à 3 procent naar meer duurzame vervoerswijzen realiseren.

Praktisch

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP