Gemeente Gemeente Zele

Kies voor water en groen in plaats van beton

Gepubliceerd op  ma 24 apr 2023
Wist je dat je een vergunning nodig hebt om je (voor-)tuin te verharden? De klimaatverandering zorgt er immers voor dat we regenwater zoveel mogelijk in de bodem moeten laten infiltreren.


De Vlaamse regelgeving voorziet daarom dat enkel de strikt noodzakelijke toegangen zonder vergunning aangelegd mogen worden. Dit betekent: enkel de oprit naar de garage en een pad naar de voordeur.

We zien te vaak dat voor- en zelfs achtertuinen (bijna) volledig verhard worden. Daar hebben de bewoners hun eigen redenen voor: om hun tweede of derde wagen te parkeren, voor het onderhoudsgemak of gewoon omdat ze dat mooi vinden. Maar dit mag dus niet zonder vergunning en wordt niet zomaar toegestaan.

Om ons weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering moeten we met z’n allen ontharden. Zo krijgt regenwater de kans om te infiltreren in de bodem, waardoor we weerbaarder zijn tegen droogtes en overstromingen. De gemeente blijft hierbij niet aan de zijlijn staan en doet ook inspanningen om het openbaar domein te ontharden. Denk hier bijvoorbeeld aan de nieuwe rotonde in de Avil Geerincklaan en de ontharding van de vluchtheuvels aan de Ommegangstraat. Ook bij de heraanleg van de Markt, de herinrichting van straten of het woonproject in de Lange Akker ontharden we waar mogelijk.

Onthard je voortuin!

Zele heeft duidelijke richtlijnen opgesteld om vergunningsaanvragen voor extra verharding in
de voortuin te beoordelen. Eerst en vooral moet minstens de helft van de oppervlakte van de voortuin groen en onverhard blijven. Natuurlijk mag je onder die voorwaarde behalve je oprit nog een bijkomende parkeerplaats aanleggen in je voortuin, maar die moet dan bereikbaar zijn via je bestaande oprit. Zo houden we ruimte vrij voor plantvakken en parkeerplaatsen op het openbaar domein. Die ruimte is er nu eenmaal niet in een straat waar de ene oprit de andere opvolgt.

Sancties onvergund verharden

Wat als jij jouw voortuin onvergund verhardt? Dat geldt als een bouwovertreding en kan
dus aanleiding geven tot een boete en een herstelvordering. Alles wat niet werd vergund moet
dan worden uitgebroken voor jouw eigen rekening.

Meer info

Tegeltaxi haalt gratis uitgebroken tegels op

Tegels uitbreken en meer groen plaatsen. Onder die uitdaging zet onze gemeente zijn schouders. Of liever gezegd zijn wielen. Binnenkort kan je in Zele een bijzonder voertuig
spotten: de tegeltaxi. Het is een initiatief van vier gemeenten in samenwerking met de
intercommunale vereniging DDS om uitgebroken tegels gratis aan huis op te halen. Hiermee hopen de gemeenten de mensen ertoe aan te zetten om zoveel mogelijk verharding te verwijderen in de voor- of achtertuin en in de plaats daarvan natuurlijk groen aan te planten. Ook de gemeenten zelf doen mee door steeds meer openbaar domein te ontharden. De tegeltaxi van DDS toert sinds midden april rond. Wil je de tegeltaxi reserveren voor een gratis ophaling van verwijderde tegels? Ga dan naar www.dds-streekregisseurs.be/tegeltaxi.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP