Gemeente Gemeente Zele

Talige activiteiten voor schoolgaande kinderen (TAALbubbelZ)

Een goede taalontwikkeling van zowel anderstalige als Nederlandstalige kinderen biedt veel kansen voor de toekomst. Daarom organiseren we diverse activiteiten tijdens het schooljaar en in de zomervakantie om het Nederlands van kinderen en jongeren op een spelende manier te stimuleren. Download hieronder het aanbod voor het schooljaar 2021 - 2022. 

Binnen-babbelbad (herfst- en krokusvakantie)

Een talige theater- en musicalstage onder professionele begeleiding.

Voor wie? Kinderen van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar. 

Buiten-babbelbad (paas- en zomervakantie)

Een halve dag talige activiteiten in combinatie met sportkampen of ander vrijetijdsaanbod.

Voor wie? Kinderen van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar.

Met Lola in het Taalbad (augustus)

Een opfrissingsweek van het Nederlands voor de start van het nieuwe schooljaar.

Voor wie? Kinderen van de 2de kleuterklas, 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar.

CONNECTbubbelZ

Groepsactiviteiten met focus op vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling onder begeleiding van Groep Intro. 

Voor wie? Leerlingen van het 1ste tot 6de middelbaar.

Praatwater

"Hoe een rijk taalaanbod creëren voor kinderen in de buitenschoolse opvang?", een vormingsaanbod voor begeleiders van de buitenschoolse opvang (vzw OKO&ZO en scholen).

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP