Gemeente Gemeente Zele

Subsidie voor bebossing van jouw grond

Gepubliceerd op  vr 19 feb 2021
Om bebossing extra aan te moedigen richtte ‘Bosgroepen Oost-Vlaanderen’ BOOST op. Dit fonds voorziet aan particuliere bebossers een toelage van 20.000 euro per hectare voor bosuitbreiding op private gronden.


Meer bomen en meer groen aanplanten, het is een duidelijke keuze die het Zeelse gemeentebestuur heeft gemaakt. Het heeft daarvoor al een tijd een bomenplan klaar.
Maar de inspanningen van je gemeentebestuur alleen zijn natuurlijk niet voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor moeten we allemaal samen aan de slag.

Subsidie aanvragen
Ben jij een particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon, en wil je jouw grond in Oost-Vlaanderen bebossen? Neem dan een kijkje op www.bosgroepen.be/boost. De beschikbare grond moet minimaal 0,5 hectare en binnen de 12 maanden bebosbaar (pachtvrij) zijn. Aanvragen ingediend na 30 april 2021 zullen pas volgend jaar behandeld worden.

Heb je nog vragen?
Mail dan naar bosgroepen@oostvlaanderen.be. Voldoet jouw stuk grond niet aan de spelregels van BOOST, maar wil je toch graag bebossen? Dan kan je samen bekijken wat mogelijk is. Houd ook je gemeentebestuur op de hoogte! We willen het weten wanneer jij mee zuurstof maakt!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP