Gemeente Gemeente Zele

Subsidie voor gebruik afvalcontainers IDM tijdens evenement

Organiseer je een evenement met je vereniging? Vraag dan de subsidie aan voor het gebruik van de evenementencontainers van IDM. De gemeenteraad keurde op 24 mei 2018 het reglement goed waarin een tussenkomst wordt voorzien in de kosten voor het gebruik van containers op je evenement die IDM ter beschikking stelt.

 

Wie kan de subsidie aanvragen?

  • Verenigingen die lid zijn van een Zeelse adviesraad
  • Verenigingen die erkend zijn door gemeente Zele

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

  • Je hebt de containers aangevraagd bij IDM.
  • Je hebt de containers minsten drie weken voor aanvang van het evenement aangevraagd.
  • Je maakt gebruik van sorteercontainers. Wie enkel containers voor restafval gebruikt, heeft geen recht op de subsidie.
  • Je zorgt ervoor dat het afval goed gesorteerd is. Slecht gesorteerd afval betekent geen uitbetaling van de subsidie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

  • Goed sorteergedrag: 50% van de totale kostprijs, met een maximum van 500 euro.
  • Goed sorteergedrag + initiatieven om afval te vermijden (bv. herbruikbare bekers of glazen, inzetten van sensibilisatie materiaal van IDM): 100% van de totale kostprijs, met een maximum van 500 euro.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

  • Via het e-loket onderaan
  • Via het loket bij het Team Omgeving - Milieu (1ste verdieping gemeentehuis, Markt 50).

Het volledige reglement kan je onderaan nalezen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP