Gemeente Gemeente Zele

Uitgelegd: Gemeente strooit volgens vast schema

Gepubliceerd op  ma 29 nov 2021
Van zodra het begint te vriezen en de eerste sneeuwvlokken vallen, krijgt het gemeentebestuur meldingen van inwoners over het niet of laattijdig strooien in hun straat. Nochtans wordt er een strikte procedure gevolgd door de strooidiensten. Niet elke straat kan tijdens de ronde gestrooid worden.

 

Oproepingsprocedure

Onze strooidienst staat steeds paraat om uit te rijden. Ze proberen op basis van de weersvoorspellingen te anticiperen. Dit is natuurlijk niet altijd eenvoudig aangezien 2° het verschil kunnen maken tussen aanvriezen of niet. Omdat temperatuurdalingen zich dikwijls in de vroege ochtenduren voordoen, kan preventief strooien nuttig zijn om de kans op ijzelvorming te verminderen. Het voorspellen van ijzelvorming blijft echter moeilijk en voorzichtigheid op de weg is dan ook nog altijd de beste preventiemaatregel tegen ongevallen. Bovendien is zout schadelijk voor ons wegdek en beplanting naast het wegdek.

Buiten de diensturen wordt de strooidienst verwittigd door de politie. 

Hoe verloopt het strooien in onze gemeente?

Op de gemeentelijke stapelplaats in de Baaikensstraat beschikken de technische diensten over een voldoende grote voorraad strooizout. Van daaruit vertrekken de strooidiensten wanneer ze worden opgeroepen door de politie. Binnen het half uur zijn zij de baan op en strooien ze volgens een vooraf bepaald traject.

Vanaf de gemeentelijke stapelplaats (waar het zout wordt geladen) gaat het richting brandweerkazerne zodat de wagens van de hulpdiensten kunnen uitrukken in noodgevallen.

Vervolgens krijgt de omgeving van het rusthuis en de dagkliniek een zoutlading, gevolgd door de grote gemeentewegen (ontsluitingswegen) en schoolomgevingen.

De gewestwegen (Europalaan, Keltenlaan) worden gestrooid door de Vlaamse Overheid.

De zijstraten en verkavelingen (wijken) en straten waar bijna geen bewoning is komen als laatste aan de beurt en enkel als het noodzakelijk is, om de voorraad strooizout niet in gevaar te brengen. Niet bewoonde straten worden in principe niet gestrooid.

Niet alle inwoners zijn hierover tevreden, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Uiteraard krijgen de verbindings- en ontsluitingswegen waar dagelijks veel verkeer op zit voorrang en moet er op toegezien worden dat er steeds voldoende voorraad strooizout voorhanden is voor de hoofdwegen.

De fietspaden worden sneeuwvrij gemaakt met behulp van een kleine borstelmachine. Ook hierbij volgen de technische diensten een vooraf vastgelegd schema.

Waarom niet overal strooien?

  • Er moet prioriteit gegeven worden aan ontsluitings- en verbindingswegen. Op deze manier kunnen de vele weggebruikers zich toch op een veilige manier in het verkeer voegen op weg van of naar hun dagelijkse werk.
  • Daarnaast dient gesteld dat zout schadelijk is voor het wegdek en nog meer voor de beplanting langsheen de weg. Veelvuldig strooien met zout pleegt een aanslag op de levensduur van onze asfaltwegen. Ook hier moeten we de nodige aandacht voor hebben en het strooien dus beperken.
  • Tenslotte heeft zout strooien enkel zin wanneer de sneeuw of ijzel voldoende vermengd worden met het zout. Zonder deze vermenging smelten sneeuw en ijzel niet en heeft het strooien dan ook geen effect. Straten waarin weinig verkeer komt worden om die reden dan ook op een later tijdstip gestrooid.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP