Gemeente Gemeente Zele

Steunmaatregelen voor huurders en verhuurders

Vlaamse huursubsidie

Een huursubsidie is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die van een ongezonde en/of onaangepaste naar een gezonde en aangepaste huurwoning verhuizen. Naast je inkomen en de woonkwaliteit, spelen nog andere zaken een rol, zoals de huurprijs van de nieuwe woning.

De tegemoetkoming wordt bepaald in functie van de huurprijs en het jaarinkomen, met een maximaal bedrag in functie van het aantal personen ten laste. Bovenop de huursubsidie wordt er bij verhuis ook een eenmalige installatiepremie uitbetaald.

Heb je plannen om te verhuizen? Dien je aanvraag dan zo snel mogelijk in. De te verlaten woning moet namelijk nog toegankelijk zijn om te controleren én indien de woning niet in orde blijkt te zijn, moet dit verwerkt worden in een burgemeestersbesluit nog voor je de woning verlaat. Kan dit niet? Dan kan er sowieso ook geen huursubsidie toegekend worden.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning-aanvragen-2019-vanaf

Huurpremie

Stel, je huurt een geschikte woning op de privémarkt, maar wacht al meer dan vier jaar op een sociale woning. Indien je voldoet aan de gestelde voorwaarden, kom je in aanmerking voor een huurpremie.

De tegemoetkoming wordt bepaald in functie van de huurprijs en het jaarinkomen, met een maximaal bedrag in functie van het aantal personen ten laste. Deze premie is, indien je blijft voldoen aan de voorwaarden, niet beperkt in tijd zolang je nog geen sociale woning bewoont. De premie kan wel vroegtijdig worden stopgezet, bijvoorbeeld als je een aangeboden sociale woning weigert.

De toekenning van de premie wordt automatisch opgestart zodra je lang genoeg op de wachtlijst staat.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremie-voor-wie-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale-huurwoning

Huurgarantiefonds

Als verhuurder van een of meerdere woningen kan je bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt je tijdelijk tegen inkomensverlies wanneer jouw huurder de huur niet kan betalen. Het huurgarantiefonds kan eenmalig en maximaal drie maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.883 euro.

Je kan je als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken.
  • Het moet gaan om een nieuwe huurovereenkomst: je moet je aansluiten binnen twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
  • De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost eenmalig 82 euro per huurcontract. 

Let op: het Huurgarantiefonds is grondig hervormd. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot instelling van een tegemoetkoming ter bestrijding van de uithuiszettingen goedgekeurd. 

Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor de Sociale Dienst. Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen is in werking getreden op 1 juni 2020.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/het-vlaams-huurgarantiefonds-bescherm-uzelf-tegen-huurachterstand

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP