Gemeente Gemeente Zele

Steunmaatregelen voor huurders en verhuurders

Vlaamse huursubsidie

Een huursubsidie is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die van een ongezonde en/of onaangepaste naar een gezonde en aangepaste huurwoning verhuizen. Naast je inkomen en de woonkwaliteit, spelen nog andere zaken een rol.

De tegemoetkoming bedraagt maandelijks 1/3 van de huurprijs, met een maximaal bedrag in functie van het aantal personen ten laste. Bovenop de huursubsidie wordt er bij verhuis ook een eenmalige installatiepremie uitbetaald.

Heb je plannen om te verhuizen? Dien je aanvraag dan zo snel mogelijk in. De te verlaten woning moet namelijk nog toegankelijk zijn om te controleren. Kan dit niet? Dan kan er sowieso ook geen huursubsidie toegekend worden.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning 

 

Huurpremie

Stel, je huurt een geschikte woning op de privé-markt, maar wacht al meer dan 4 jaar op een sociale woning. Indien je voldoet aan de gestelde voorwaarden, kom je in aanmerking voor een huurpremie.

De tegemoetkoming bedraagt maandelijks 1/3 van de huurprijs, met een maximaal bedrag in functie van het aantal personen ten laste. Deze premie is, indien men blijft voldoen aan de voorwaarden, niet beperkt in tijd zolang men nog geen sociale woning bewoont. De premie kan wel vroegtijdig worden stopgezet bv. indien men een aangeboden sociale woning weigert  

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huurpremie

 

Huurgarantiefonds

Als verhuurder van één of meerdere woningen kan je bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt je tijdelijk tegen inkomensverlies wanneer jouw huurder de huur niet kan betalen. Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal drie maanden huur bijpassen, met een plafond van € 2.700,00.

Je kan je als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken.
  • Het moet gaan om een nieuwe huurovereenkomst: je moet je aansluiten binnen de twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
  • De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig € 75,00 per huurcontract. 

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/het-vlaams-huurgarantiefonds-bescherm-uzelf-tegen-huurachterstand.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP