Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Steunmaatregelen via FOD Financiën

Gepubliceerd op  vr 19 mrt 2010

  Welke ondernemingen komen in aanmerking?

De natuurlijke – of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer:

 • Ongeacht hun activiteitensector
 • Die daadwerkelijk hinder ondervinden door het coronavirus en dit ook kunnen aantonen aan de hand van bijvoorbeeld volgende zaken:
  • o Daling omzetcijfer
  • o Daling bestellingen en/of reservaties
  • o Gevolgen door ‘kettingreactie’ van partnerondernemingen,…

Welke schulden?

 • Bedrijfsvoorheffing
  • o Aanvraag tot gespreide betaling op maandelijkse basis
 • Btw
  • o Aanvraag tot gespreide betaling op maandelijke basis
 • Personenbelasting
  • o Aanvraag tot gespreide betaling
 • Vennootschapsbelasting
  • o Aanvraag tot gespreide betaling
 • Rechtspersonenbeslasting

Welke maatregelen?

 • Afbetalingsplan (aanvraag tot gespreide en/ of betaling op maandelijkse basis)
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • Het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
 • Schulden mogen niet voortvloeien uit fraude
 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

De steunmaatregelen worden ingetrokken wanneer:

 • Het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • Er een collectie insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie,…)

Hoe vraag je de steunmaatregelen aan?

 • Één aanvraag per schuld
 • Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • Via het formulier (die je hieronder terug vindt)
 • Via de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering Regionaal invorderingscentrum: Gaston Crommenlaan 6 bus 201, 9059 Ledeberg of ric.oost-vlaanderen@minfin.fed.be

Merk je dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouw om de vaarafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen.

Hiervoor moet je een gemotiveerde aanvraag indienen bij zijn sociale zekerheidsinstelling.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP