Gemeente Gemeente Zele

Extra steun voor verenigingsleven en strijd tegen armoede

Gepubliceerd op  vr 19 feb 2021
Gemeente Zele gaf naar aanleiding van de coronacrisis voor meer dan 256.000 euro extra ondersteuning aan het verenigingsleven en zes Zeelse armoedeverenigingen.


In juni 2020 besliste de Vlaamse regering om in het kader van de coronacrisis een noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media en een noodfonds voor armoedebestrijding in het leven te roepen. Zele kreeg hiervoor een bedrag van 212.153,77 euro. Onze actieve verenigingen uit de cultuurraad, sportraad, jeugdraad, de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking, de wijk- en buurtcomités en de welzijns-, senioren- en andersvalidenverenigingen leden de voorbije maanden inkomensverlies ten gevolge van de corona-epidemie. Om dat te compenseren besliste het gemeentebestuur om de werkingssubsidie die elke Zeelse vereniging elk jaar ontvangt met dat geld te verdubbelen. Na verdeling bleef nog een mooi bedrag van 53.246,99 euro over. Intussen overlegde een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende adviesraden een eerste keer om acties uit te werken die kunnen gefinancierd worden met dit bedrag.


Actieplan tegen armoede

Daarnaast ontving Zele ook een bedrag van 44.365,49 euro om de uitwerking van een lokaal
actieplan tegen armoede te financieren. Dat plan bestaat uit drie grote pijlers:
• steun aan armoedeverenigingen
• steun aan kwetsbare leerlingen
• steun aan acties binnen het Kansenplatform

De eerste actie werd intussen uitgevoerd: zes Zeelse verenigingen die zich inzetten tegen armoede kregen elk een subsidiebedrag uitgekeerd. In het bijzonder werden verenigingen ondersteund die gezinsversterkend werken en isolement willen doorbreken. De andere acties krijgen binnenkort vorm.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP