Gemeente Gemeente Zele

Starten met bouwwerken

Nieuwbouw?

Voor een nieuwbouw neem je een drietal weken op voorhand contact op met het hoofd van de Technische Dienst via 052 45 98 41. Hij komt de voorbouwlijn uitzetten.

 

Inname openbaar domein?

Moet je tijdens de bouwwerken een deel van het voetpad of de weg innemen (bijvoorbeeld voor een stelling of een container)? Vraag dan op voorhand een vergunning aan bij de Dienst Verkeer & Mobiliteit.

 

Mededeling stedenbouwkundige vergunning

Hang de affiche met de bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning goed zichtbaar uit op de werf. De werken mogen pas gestart worden 35 dagen na de start van deze uithanging.

 

Aanvang van de werken

Vul op het omgevingsloket onder het tabblad 'uitvoering'  de datum in van de aanvang van de werken.

 

Aansluiting op de riolering aanvragen

Een aansluiting op de riolering vraag je minstens 1 maand op voorhand aan via  het aanvraagformulier of op de dienst Openbare Werken.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP