Gemeente Gemeente Zele

Stamboomopzoekingen

Je kan opzoekingen doen in de bevolkingsregisters en de registers van de Burgerlijke Stand voor stamboomonderzoek.

Procedure

De aanvragen voor stamboomonderzoek richt je schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zele. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een toelating van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, voor het doen van opzoekingen in de register van de gemeente Zele.

Prijs

In het geval dat u zich onmogelijk kunt begeven naar het gemeentehuis om zelf de opzoekingen te doen, doet het gemeentepersoneel dit voor u. Kostprijs hiervoor is € 25,00 per uur.

Afhandeling

Nadat je de toestemming hebt ontvangen van het gemeentebestuur kan je de opzoekingen komen doen op de dienst Burgerlijke Stand op donderdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP