Gemeente Gemeente Zele

Speel- en sneeuwstraat

Speel- en sneeuwstraten zijn een initiatief om Zele kindvriendelijker te maken. Met de speel- en sneeuwstraten wordt het openbaar domein tijdelijk ter beschikking gesteld van de kinderen. Door het afsluiten van de straat kunnen zij er veilig spelen.

De straten worden dan ook ontmoetingsplaatsen: de spelende kinderen zorgen voor extra contacten tussen de ouders.

Bovendien is het mogelijk om dan een springkasteel, een zandbak, een tent, … op straat te plaatsen.

Er kan ook speelmateriaal uitgeleend worden. Dit is gratis mits betaling van een waarborg.

VOORWAARDEN

Een speel- of sneeuwstraat is enkel mogelijk in een Zeelse straat die niet op een route van het openbaar vervoer ligt en waar ook geen prioritair doorgaand verkeer is. De maximumsnelheid mag 50 of 30 km/u bedragen.

PROCEDURE

Klik op onderstaande link ‘Aanvraagformulier speel- of sneeuwstraat’  om een speel- of sneeuwstraat aan te vragen. Je kan de aanvraag ook downloaden, invullen en mailen naar evenementen@zele.be.

Vervolgens wordt jouw aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Dien dus zeker 4 weken op voorhand je aanvraag in.

INFORMATIE EN TIPS
  • De inrichters kunnen voor hun speel- of sneeuwstraat materiaal aanvragen via het  aanvraagformulier.
  • Zorg ervoor dat bij het bepalen van data & uren van de speel- of sneeuwstraat zoveel mogelijk mensen uit de straat betrokken worden. Een goede communicatie en/of samenwerking tussen buurtbewoners kan klachten voorkomen.
  • Begin tijdig! Wacht niet tot het allerlaatste moment om je aanvraag in te dienen. 
  • Woon je in een lange straat, dan kan je misschien beter een deel afsluiten in plaats van de hele straat.
  • Kinderen kunnen veilig op straat spelen, maar na de uren is de straat weer een gewone openbare weg waar het verkeer de volle aandacht eist. Het is belangrijk de kinderen daar attent op te maken.
  • Als bewoner van de speel- of sneeuwstraat moet je ermee rekening houden dat er ook kinderen uit nabijgelegen straten naartoe zullen komen.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP