Gemeente Gemeente Zele

Omgevingsvergunning voor kleinhandels-activiteiten

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning)

Als je een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan heb je daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.

Voor wie?

Wijziging in netto handeloppervlakte

Als je netto handelsoppervlakte wijzigt, ben je vergunningsplichtig:

  • wanneer je kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegt waardoor de NVO meer dan 400 m² bedraagt
  • wanneer je een bestaand handelspand/handelsgeheel uitbreidt met meer dan 20 % van de vergunde NVO of met meer 300 m²
  • wanneer je de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wijzigt met meer dan 10% van de totale vergunde NVO of met meer dan 300 m²
Wijziging van categorie

Maar ook als de categorie van een handelszaak (met netto oppervlakte van meer dan 400m²) wijzigt, moet je een nieuwe kleinhandelsvergunning aanvragen. Er zijn vier categorieën van kleinhandelsvergunning:

  • Categorie A: verkoop van voeding
  • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
  • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  • Categorie D: verkoop van andere producten

Je kan de aanvraag voor je kleinhandelsvergunning combineren met een andere omgevingsvergunning: het gaat dan over een ‘gemengd project’.

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Je kan de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën.

Procedure

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP