Gemeente Gemeente Zele

Sociaal pedagogische toelage

De sociaal pedagogische toelage is een toelage die door het gemeentebestuur wordt uitgekeerd aan kinderen met een handicap (tot 21 jaar).

Voorwaarden

Op 1 januari van het begrotingsjaar als gezin ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van Zele en er tot op het ogenblik van de aanvraag normaal en ononderbroken ingeschreven gebleven zijn.

Voor deze sociaal pedagogische toelage komen kinderen in aanmerking die:

  • rechthebbende zijn op de verhoogde kinderbijslag (van 0 tot 21 jaar);
  • een invaliditeit hebben van minstens 66 % of ten minste negen punten in alle pijlers samen van de medisch-sociale schaal (bewijs bij de aanvraag bij te voegen);
  • niet tewerkgesteld zijn (onder geen enkele voorwaarde).

Procedure

Je kan een aanvraag voor een sociaal pedagogische toelage indienen op verschillende manieren: 

  • schriftelijk door het aanvraagformulier af te drukken, in te vullen, te ondertekenen en ons over te maken;
  • bij Team Burgerschap.

Personen die het vorige jaar al een aanvraag hebben binnengebracht, krijgen van Team Burgerschap - Burgerlijke Stand een ingevuld formulier om na te kijken, te ondertekenen en terug te bezorgen.

Prijs

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het percentage invaliditeit. De toelage bedraagt € 150 of € 300.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP