Gemeente Gemeente Zele

Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap

Gepubliceerd op  di 28 aug 2018
De sociaal pedagogische toelage is een toelage die door het gemeentebestuur wordt uitgekeerd aan kinderen met een handicap (tot 21 jaar). Het bedrag is afhankelijk van de graad van invaliditeit en bedraagt 150 of 300 euro en kan aangevraagd worden via de Dienst Burgerlijke Stand.

 

Voorwaarden

Je moet op 1 januari van 2018 als gezin ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van Zele en er tot op het ogenblik van de aanvraag normaal en ononderbroken ingeschreven gebleven zijn.

Voor deze sociaal pedagogische toelage komen kinderen in aanmerking die:

  • Rechthebbende zijn op de verhoogde kinderbijslag (van 0 tot 21 jaar)
  • Een invaliditeit hebben van minstens 66 % of ten minste 9 punten in alle pijlers samen van de medische-sociale schaal (bewijs Fod Sociale Zekerheid bij de aanvraag bij te voegen)
  • Niet tewerkgesteld zijn (onder geen enkele voorwaarde)

 

Personen die menen dat ze hiervoor in aanmerking komen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen op de Dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Personen die vorig jaar reeds een aanvraag hebben binnengebracht, krijgen van de Dienst Burgerlijke Stand een ingevuld formulier om na te kijken, te ondertekenen en terug te bezorgen.

 

Meer info

Dienst Burgerlijke Stand
052 45 98 35

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP