Gemeente Gemeente Zele

Snelheid remmen in de Zeelse straten

Gepubliceerd op  vr 26 jun 2020
We werken volop aan maatregelen om de te hoge snelheden in onze straten aan te pakken. De lopende verkeersstudie moet ons daarbij helpen. Intussen experimenteren we ook met een aantal infrastructurele maatregelen, zoals de wegversmallingen op de Kouter en de testopstellingen met verkeersdrempels.


Bemerkingen inwoners

We kregen over de snelheidsremmers een aantal bemerkingen toegestuurd, waarop we graag ingaan.

Waarom niet gewoon de pakkans verhogen?
Daaraan wordt gewerkt. De komende maanden bouwen we het verkeersteam binnen ons politiekorps uit met extra mankracht en flitsapparatuur. Dat is echter een bijzonder dure aangelegenheid en dan nog kan niet elke straathoek permanent bewaakt worden.


Zijn de drempels niet te hoog? Ze zijn al beschadigd.
De drempels zijn reglementair. We hebben bewust gekozen voor een maximale hellingsgraad. Remmen is daardoor absoluut noodzakelijk. Het feit dat de drempels licht beschadigd zijn, heeft ermee te maken dat chauffeurs in deze beginfase nog niet goed inschatten tegen welke snelheid ze de drempels comfortabel kunnen nemen.


Chauffeurs remmen nu wel, maar na de drempel trekken ze onmiddellijk weer hard op.
Er zullen altijd chauffeurs zijn die zich asociaal gedragen. Is het niet door te hard te rijden, dan is het door overdreven optrekken. Als de testperiode uitwijst dat de drempels werken, komen er nog. Hopelijk is de lol er dan ook voor deze chauffeurs snel af.

Zijn asverschuivingen geen beter idee?
Net als vernauwingen zonder drempel, werken asverschuivingen niet in straten met eenrichtingsverkeer of op momenten dat er weinig tegenliggend verkeer is. Integendeel. Op dat moment vormen ze een aantrekkelijk bochtenparcours voor wie zich van veiligheid op de weg niets aantrekt. Een asverschuiving dwingt wagens ook deels in de richting van voet- en fietspaden, wat negatief is voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers.


Zo’n drempels leiden altijd tot geluidsoverlast voor wie in de onmiddellijke omgeving woont.
Daarom kozen we voor drempels in rubber omdat die geluidsdempend werken. Door zoveel mogelijk voor locaties te kiezen waar woningen iets verder van de weg zijn gebouwd, willen we de geluidsimpact nog bijkomend beperken. Blijft er nog geluidsoverlast, dan is die meestal het gevolg van wagens die toch nog met te hoge snelheid over de drempels gaan.


Waarom 6 maanden testen?
We willen mensen voldoende de kans geven aan de nieuwe situatie te wennen. Pas dan kunnen we het effect op snelheid en geluid echt meten en er zeker van zijn dat de gekozen materialen voldoende duurzaam zijn. Intussen bekijken we op basis van snelheidsmeldingen ook welke andere locaties eventueel in aanmerking komen.


Kan de locatie van de drempels nog wijzigen?
Jazeker. Na de testperiode gaan we de dialoog aan met de bewoners van de straten waarin de drempels geplaatst zijn. Een eventuele bijsturing zal dan niet het gevolg zijn van een klacht over de verdwenen parkeerplaats voor de deur of het feit dat de drempel beter een eindje verder bij de buren zou liggen. Of de drempels de snelheid op de best mogelijke manier remmen en de verkeersveiligheid in de straat verhogen zonder de buurt teveel aan comfort te laten inboeten, zal het enige criterium voor eventuele bijsturing zijn.

Meer info

Team Infrastructuur & Mobiliteit | mobiliteit@zele.be | 052 45 98 39

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP