Gemeente Gemeente Zele

Schoolomgevingen worden een pak veiliger

Gepubliceerd op  ma 22 feb 2021
Zele heeft de ambitie om alle schoolomgevingen veiliger te maken. De omgevingen van De Vlinderboom in Huivelde, de Vlinderboom in Durmen en de kleuterschool BVA-wijk krijgen in 2021 al een facelift. Ook de omgeving van de Heikantse school wordt aangepakt. We leggen de plannen graag aan jou voor.


Bij het herinrichten van de schoolomgevingen gaan we uit van twee belangrijke principes : een maximale veiligheid garanderen voor fietsers en voetgangers en het zo veel mogelijk weren van wagens bij het begin en het einde van de schooldag.

Huivelde

In Huivelde wordt ter hoogte van de asverschuiving het fietspad verlengd voor wie
komt uit Hansevelde. Een twee meter breed fietspad zal zo tot aan de schoolpoort leiden,
afgeschermd van het andere verkeer. Tussen de school en de Bakkerstraat komen er aan
weerskanten fietssuggestiestroken. Het smalle deel van Huivelde tussen de Bakkerstraat en de
Neereindestraat wordt een fietsstraat. Dat betekent dat fietsers er niet mogen worden ingehaald door auto’s en vrachtwagens. Fietsers krijgen er dus maximaal voorrang.

Ontwerpplan

Durmen

Durmen krijgt op het kruispunt met de Schoolstraat een volledig nieuw verkeersplateau, rond
de kapel wordt het voetpad comfortabel verbreed. Het dubbelzijdige fietspad wordt verlengd tot voorbij het kruispunt met de Schoolstraat om fietsers zo lang mogelijk gescheiden te houden van het autoverkeer. Vanuit de richting Sint-Anna wordt een aanlooptracé naar het kruispunt aangelegd met fietssuggestiestroken. Ook de oversteekplaats voor fietsers wordt aangepast. Een paaltje zal de fietsers rugdekking bieden eens ze op de rijbaan komen. De Schoolstraat wordt een ‘echte schoolstraat’ tussen Durmen en de André Bogaertstraat. Een halfuur voor en na school wordt dit deel afgesloten voor autoverkeer. Alleen hulp- en nutsdiensten mogen de straat
dan nog in. Bewoners kunnen op elk moment de straat verlaten.

Ontwerpplan

BVA-Kleuterschool

De BVA-Kleuterschool wordt eveneens een ‘schoolstraat’ tussen de Van Hesedreef en het kruispunt met de mini-rotonde. Ter hoogte van de schoolingang komt er een uitstulping van de voetpadzone voor het schoolverkeer (trappers en stappers) én een korter zebrapad.

Ontwerpplan


Bij de Vlaamse overheid werd een subsidiedossier ingediend. Dat werd onlangs goedgekeurd. Zele ontvangt maar liefst 43.345,50 euro om alvast deze 3 schoolomgevingen te beveiligen.

Suggesties
De veiligheid aan de school is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Welke andere schoolomgevingen of knelpunten op schoolroutes moeten er volgens jou worden aangepakt en welke suggesties heb jij nog terzake? Geef ze door via onderstaand e-loket. 

Buiten deze subsidiedossiers van de Vlaamse Regering wordt dit jaar ook gestart met infrastructuurwerken in de Bosstraat en Wezepoelstraat. In deze werken zit een grondige facelift van de omgeving van de Heikantse school vervat. Intussen worden ook de dossiers voor de andere schoolomgevingen volop voorbereid. Wordt vervolgd, dus!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP