Gemeente Gemeente Zele

SAVE-label

ZELE ontvangt SAVE-label

Op 12 juni 2015 ontving Zele het SAVE-label van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen).

Tijdens het actiejaar werkten we onder andere aan belangrijke fietsverbindingen in het dossier afrittencomplex E17/N47 en de link op het lange afstandsfietspad onder de brug E17 op de grens met Lokeren.

Aan de hand van het SAVE-charter wenst OVK steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd tegen verkeersonveiligheid.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
  2. De implementatie van het STOP-principe.
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
  5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken.
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Ook in de toekomst blijft een verkeersveilige gemeente een topprioriteit.

  • Bij wegenwerken grijpt het lokaal bestuur de kans om straten veiliger aan te leggen.
  • Het nieuw mobiliteitsplan heeft als doel het aantal auto's in de centrumstraten terug te dringen, de snelheid van het verkeer te verlagen, de fiets- en wandelveiligheid te verhogen en de schoolomgevingen te beveiligen.

Meer info: www.ovk.be/save

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP