Gemeente Gemeente Zele

RUP Wiek: toekomstvisie voor groen recreatiegebied

Gepubliceerd op  di 22 okt 2019
Veel groen, verbindingstrajecten voor fietsers en voetgangers, kansen voor buitenspelen, sporten … Gemeente Zele zoekt volop naar mogelijkheden om meer speel- en beleefgroen te ontwikkelen in het centrum van de gemeente. De site aan De Wiek biedt daar kansen toe.


Om de mogelijkheden in dit gebied zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, ook in relatie tot de ruimere omgeving, wordt eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt.

Als start van dit opmaakproces liggen nu twee documenten voor:

  • Een procesnota waarin de procedure voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan beschreven wordt.
  • Een startnota waarin het beleids- en het juridisch kader beschreven worden, met een visie op het plangebied en een omschrijving van mogelijke effecten.

Eens deze nota’s zijn goedgekeurd, zal een voorontwerp van het RUP Wiek gemaakt worden. Na een openbaar onderzoek daarover, kan het RUP dan definitief worden vastgesteld.

Infomarkt

We willen jou van bij de aanvang meenemen in dit proces. Op woensdag 27 november ben je daarom welkom in De Wiek, tussen 19.30 uur en 22 uur. Het bestuur en het studiebureau zullen aanwezig zijn om naar jouw suggesties te luisteren en jouw vragen te beantwoorden.

Publicatie Belgisch Staatsblad

Op 11 oktober 2019 werd de bekendmaking rond dit ruimtelijk uitvoeringsplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: https://www.zele.be/ruimtelijkeplannen.

Meer info

Dienst Ruimtelijke Ordening | ruimtelijke.ordening@zele.be | 052 45 98 31

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP