Gemeente Gemeente Zele

Ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan is een plan met voorschriften waaraan je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden getoetst.

Deze voorschriften gaan over o.a. de toegelaten functies, bouwhoogtes, bouwdieptes, afstanden tot perceelsgrenzen,…

We onderscheiden:

  • Gewestplannen op Vlaams niveau
  • Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) op gemeentelijk niveau
  • Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP