Gemeente Gemeente Zele

Ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan is een plan met voorschriften waaraan je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden getoetst.

Deze voorschriften gaan over onder andere de toegelaten functies, bouwhoogtes, bouwdieptes, afstanden tot perceelsgrenzen …

We onderscheiden:

  • Gewestplannen op Vlaams niveau
  • Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) op gemeentelijk niveau
  • Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau

  

RUP Wiek

Bekendmaking over de startnota en de procesnota voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wiek.

Het plangebied omvat de zone begrensd door Dendermondebaan, Ommegangstraat, Rotstraat en Dr. Armand Rubbensstraat.

Het betreft een binnengebied bestemd als ‘zone voor dagrecreatie’. De bebouwing aan de randen is woongebied.

Het schepencollege keurde in zitting van 7 oktober 2019, de startnota voor dit RUP goed.

Een raadpleging over deze startnota wordt georganiseerd.
Van 8 november 2019, tot en met 6 januari 2020, kan je de startnota en procesnota inkijken en jouw opmerkingen geven.

Je kan de nota inkijken:

  • In de downloads hieronder
  • In het gemeentehuis, Markt 50, 9240 Zele dienst omgeving, eerste verdieping

Je kan reacties bezorgen tot uiterlijk 6 januari 2020:

  • Aangetekend per post
  • Afgifte op het secretariaat van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs
  • E-mail aan secretariaat@zele.be

Op 27 november 2019, doorlopend van 19.30 uur tot 22 uur, word je uitgenodigd voor een participatiemoment dat zal plaatsvinden in de polyvalente ruimte van gemeenschapscentrum De Wiek, Dendermondebaan 8, 9240 Zele.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP