Gemeente Gemeente Zele

Rijbewijs C en C1 - Vrachtwagen

Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen met volgend kenmerk:

 • Maximale toegelaten massa meer dan 7.500 kg

Een rijbewijs categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen met volgende kenmerken:

 • Maximale toegelaten massa minstens 3.500 kilogram en maximum 7.500 kg

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • Minstens 18 jaar (C1) of 21 jaar (C)
 • Je hebt een rijbewijs categorie B
 • Je hebt een rijgeschiktheidsattest voor groep 2

Procedure

Met de rijschool:

 • Acht uur praktijklessen gevolgd
 • Geslaagd voor het praktische examen? Haal je rijbewijs af op bij Team Burgerschap.

Zonder de rijschool:

 • Geslaagd voor het theoretische examen
 • Eén maand met een voorlopig rijbewijs model 3 oefenen
 • Geslaagd voor het praktische examen? Vraag je rijbewijs categorie C – C1 aan bij Team Burgerschap

Prijs

Voorlopig rijbewijs model 3 € 25,00
Definitief rijbewijs C-C1 € 25,00

Afhandeling

Je kan het rijbewijs na één week ophalen in het gemeentehuis. De afhaling gebeurt persoonlijk of met volmacht.

Wat meebrengen?

Voorlopig rijbewijs model 3:

 • de kandidaat:
  • je identiteitskaart
  • het formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs”, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretische examen
  • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsarts
 • de begeleider:
  • je identiteitskaart
  • geldig rijbewijs dat minstens zes jaar is afgeleverd
   LET OP: de begeleider moet minstens 24 jaar zijn, minimaal houder zijn van een rijbewijs categorie C en de laatste drie jaar geen verval opgelopen hebben van het recht tot sturen in categorie C.

Definitief rijbewijs categorie C – C1:

 • je identiteitskaart
 • het formulier “Aanvraag voor een rijbewijs”, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant.
 • je voorlopig rijbewijs
 • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsarts.
 • het vorige rijbewijs
 • eventueel het attest van vakbekwaamheid 

Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen drie jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP