Gemeente Gemeente Zele

Rijbewijs B - Auto

Een rijbewijs categorie B heb je nodig om een gewone auto te mogen besturen met de volgende kenmerken:

 • Maximale toegelaten massa van max. 3.500 kg
 • Vervoer van maximum 8 personen, exclusief bestuurder

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorlopig rijbewijs

De rijopleiding verandert in de loop van 2017 stap voor stap zodat beginnende bestuurders beter gewapend zijn tegen de risico's van de weg. Je vindt een duidelijk overzicht van de wijzigingen en de nieuwe rijopleiding op de nieuwe website: www.rijbewijzer.be.

Naast de website heeft de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) ook een app en een handboek ontwikkeld om beginnende bestuurders en hun begeleider(s) te ondersteunen tijdens de oefenperiode. 

Een voorlopig rijbewijs B kan je krijgen vanaf 17 jaar na het slagen voor een theoretisch examen. Nadat je geslaagd bent voor de praktische proef, kan je dit omwisselen voor een definitief rijbewijs.

Theoretisch examen:

Vanaf 17 jaar kan je een theoretische opleiding volgen van 12 uur in een erkende rijschool of je studeert thuis. Geslaagd? Dan kan je een praktijkopleiding volgen.

Praktijkopleiding

 •  Voorlopig rijbewijs model 18:
  • Aan te vragen vanaf 18 jaar
  • 20 uur praktijkopleiding in een erkende rijschool
  • Rijden zonder begeleider mag na de opleiding
  • 18 maanden geldig
  • Praktijkexamen af te leggen ten vroegste 3 maand na de opleiding
  • Niet geslaagd na de 2de maal? Dan moet je opnieuw 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor je mag herkansen
 • Voorlopig rijbewijs model 36:
  • Aan te vragen vanaf 17 jaar
  • Opleiding met een zelfgekozen begeleider die je steeds begeleidt
  • Praktijkexamen af te leggen ten vroegste 3 maanden na ontvangt van het voorlopig rijbewijs en vanaf 18 jaar
  • Niet geslaagd na de 2de maal? Dan moet je 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor je mag herkansen
 • Voorlopig rijbewijs model 12:
  • vanaf 1 februari 2019 verandert de regelgeving van de voorlopige rijbewijzen. Vanaf dan zal het opnieuw mogelijk zijn om een voorlopig rijbewijs aan te vragen tijdens de zogenaamde "wachttijd" van 3 jaar.
  • Eénmalige verlenging mogelijk.
  • Voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig en u zit in de wachttijd van 3 jaar.
  • Theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn; anders moet u het theoretisch examen opnieuw afleggen.
  • 6 uur rijschool volgen - deze lessen moeten gevolgd zijn nadat uw geldigheid van uw vorig voorlopig rijbewijs M18 of M36 verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig.
  • Opleiding met minstens 1 begeleider die je steeds begeleidt.

Prijs

 

Voorlopig rijbewijs model 18, 36 of 12 € 25,00
Een definitief rijbewijs € 25,00

Afhandeling

Na ongeveer 1 week kan je het (voorlopig) rijbewijs afhalen op het gemeentehuis. De afhaling gebeurt persoonlijk of met volmacht.

Wat meebrengen?

Voorlopig rijbewijs model 18 of 36 en 12:

 • je identiteitskaart
 • het formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs” met vermelding dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
 • bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor model 18 en 12)
 • de begeleider(s) moet(en) minstens 8 jaar houder zijn van een Europees rijbewijs van minstens categorie B en de laatste 3 jaar niet ontzet zijn van het recht tot sturen.

Definitief rijbewijs (vanaf 18 jaar):

 • je identiteitskaart
 • het formulier “Aanvraag voor een rijbewijs”, volledig ingevuld en ondertekend aan de voor- en achterkant.
 • je voorlopig rijbewijs model 18 of 36 of 12

 Je kan eenmalig overschakelen van model 18 naar model 36 of omgekeerd.

 Je kan eenmalig een model 12 aanvragen (zie voorwaarden).

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP