Gemeente Gemeente Zele

Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarige kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarige kind alleen reist of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Er bestaan echter Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen. In de meeste landen geldt het volgende:

 • Men beschouwt het identiteits- of reisdocument in handen van het kind al als een uitdrukking van het medeweten en akkoord van de ouders voor de reis.
 • Er zullen minder twijfels over de ouderlijke toestemming zijn als de begeleidende volwassene(n) nabije familie is, het kind ouder dan 12 jaar is en de groep met wie het kind reist eenvormig is (vb. schoolreizen, jeugdbewegingen …).

Procedure

 • De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) geeft de toestemming door middel van het formulier 'Reistoelating minderjarige'. Dit kan je invullen
  • via het e-loket 
  • bij Team Burgerschap in het gemeentehuis
 • Het document is opgesteld in vijf talen.
 • Team Burgerschap wettigt jouw handtekening op dit document. Zonder deze handtekening zal er geen gevolg gegeven worden aan je aanvraag.

Prijs

 • Gratis als je dit zelf opmaakt via het e-loket en zelf afprint. Daarna hoef je enkel dit document te laten valideren aan het loket van Team Burgerschap.
 • Gratis als je het document rechtstreeks aan het loket laat opmaken.

Wat meebrengen?

 • Ouder(s) (geen stiefouder) of voogd bieden zich persoonlijk aan (eventueel met het afgedrukte formulier)
 • de identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft (ouder of bevoegde voogd)
 • indien de aanvraag gedaan wordt door de voogd van de minderjarige, dan brengt die ook een bewijs van ouderlijke macht mee
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP