Gemeente Gemeente Zele

Zeels mobiliteitsplan

Projectnaam Zeels mobiliteitsplan
Projectbeschrijving

Net als heel wat gemeenten worstelt ook Zele met haar verkeer. Onze straten zijn vooral voorzien op de auto. Een mobiliteitsstudie moet ons helpen om dit aan te pakken. We werken aan:

  • een verkeerscirculatieplan dat vertrekt vanuit het STOP-principe (Stappers en Trappers eerst, dan Openbaar vervoer en dan de Personenwagen
  • een parkeerplan dat antwoorden biedt op de steeds toenemende parkeerdruk met buurt- en randparkings.
  • een fietsplan dat snelle, comfortabele en veilige fietsverbindingen uittekent.
Beleidscategorie Mobiliteit
Realisatietermijn 2022
Realisatiefase Ontwerpfase
Budget - Eigen middelen  
Budget - Financiering  
Participatie Participatie door Verkeersplatform en wijkraden.
Partners  
Documentatie

 Volg het volledige traject op www.zele.be/de-kern

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP