Gemeente Gemeente Zele

Vernieuwing Veldekenstraat-Kortestraat

Projectnaam Vernieuwing Veldekensstraat-Kortestraat
Projectbeschrijving Gemeente Zele wil de slechte staat van de riolering en het wegdek in de Veldekensstraat en de Kortestraat aanpakken. Ongeveer twee kilometer nieuwe riolering wordt aangelegd. Het gaat hier voornamelijk over een afkoppelingsproject, waarbij 2,8 ha verharde oppervlakte wordt afgekoppeld van het zuiveringsstation. Daarnaast wordt er ook een knelpunt opgelost waarbij de oud-geklasseerde waterloop nr. 62 wordt afgekoppeld van de riolering. Dit betekent een afkoppeling van 3,1 ha onverharde oppervlakte van het zuiveringsstation.
Beleidscategorie Openbare werken, mobiliteit, fiets
Realisatietermijn  
Realisatiefase In mei 2020 werd het voorontwerpdossier ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Momenteel zijn de voorbereidende studies in uitvoering.
Budget Gemeente Zele /
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen 536.000 euro van Vlaams Minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel
Participatie Participatietraject met de bewoners
Partners Studiebureau S-Bilt
Documentatie
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP