Gemeente Gemeente Zele

TAALbubbelZ

Projectnaam TAALbubbelZ
Projectbeschrijving

Taalbeleid vormt een belangrijk onderdeel van ons gezin- en kansenbeleid. Een goede taalontwikkeling van zowel anderstalige als Nederlandstalige kinderen biedt immers veel kansen voor de toekomst. Daarom organiseren we diverse activiteiten tijdens het schooljaar en in de zomervakantie om het Nederlands van kinderen en jongeren op een spelende manier te stimuleren:

 • Met Lola in het Taalbad (augustus)
 • Binnen-babbelbad (herfst- en krokusvakantie)
 • Buiten-babbelbad (paas- en zomervakantie)
 • Connect-bubbels (naschoolse momenten)
 • Praatwater

Een extra halftijdse taalcoach helpt mee om dit project in goede banen te leiden.

Beleidscategorie Onderwijs, sociaal beleid, diversiteit
Realisatietermijn /
Realisatiefase Het project is opgestart in juli 2020.
Budget - Eigen middelen /
Budget - Financiering
 • 95.000 euro voor de eerste twee jaar
Participatie /
Partners
 • Basis- en secundaire scholen
 • buitenschoolse opvangcentra
 • jeugdcentrum Juvenes
 • Groep Intro
 • Agentschap Integratie & Inburgering
 • Theater Tomaat
 • ZEJO
Documentatie /
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP