Gemeente Gemeente Zele

Subsidiereglement buurtcomités

Projectnaam Subsidiereglement buurtcomités
Projectbeschrijving Buurtcomités hebben sinds 1 januari 2022 recht op een financiële ondersteuning van 300 euro per jaar. Hiervoor moeten de comités een beknopt jaarverslag van het voorbije werkjaar opmaken. Twee activiteiten en een jaarplan moeten er in vervat zitten. In het verleden kregen de comités tweemaal 150 euro, eenmaal voor een nieuwjaarsreceptie en eenmaal voor een wijkfeest. Nu wordt eenmalig 300 euro gestort, ongeacht welke activiteiten men organiseert, zolang het er twee per jaar zijn.
Elk comité kan bijkomend nog twee keer 100 euro ontvangen als ze activiteiten organiseren met een link naar de beleidsprioriteiten van de gemeente (fiets, klimaat, diversiteit, gezin, veiligheid ...).
Ook wordt een indexering van 1 % geïntroduceerd op de subsidiebedragen.
Verder mogen buurtcomités tot 7.000 afdrukken laten doen per jaar, krijgen ze een premie voor het onderhoud van de reuzen en kunnen ze gebruik maken van de uitleendienst.
Beleidscategorie Buurtwerking, vrije tijd
Realisatietermijn 2021
Realisatiefase afgerond
Budget Gemeente Zele 300 euro per jaar per comité
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen /
Participatie /
Partners /
Documentatie /
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP