Gemeente Gemeente Zele

Subsidie armoedeverenigingen

Projectnaam Subsidie armoedeverenigingen
Projectbeschrijving

In juni 2020 ontving Zele een bedrag van 44.365,49 euro van de Vlaamse Regering om de uitwerking van een lokaal actieplan tegen armoede te financieren. Dat plan bestaat uit drie grote pijlers:

  • steun aan armoedeverenigingen;
  • steun aan kwetsbare leerlingen;
  • steun aan acties binnen het Kansenplatform.

In 2020 kregen zes Zeelse verenigingen die zich inzetten tegen armoede elk een subsidiebedrag uitgekeerd. In het bijzonder werden verenigingen ondersteund die gezinsversterkend werken en isolement willen doorbreken. De andere acties krijgen binnenkort vorm.

Beleidscategorie Gelijke kansen, armoede, welzijn
Realisatietermijn lopend
Realisatiefase De eerste actie van het actieplan werd uitgevoerd in 2020 met de subsidies voor verenigingen die zich inzetten tegen armoede.
Budget Gemeente Zele /
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen 44.365,49 euro
Participatie /
Partners /
Documentatie /
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP