Gemeente Gemeente Zele

Schoolomgeving Huivelde

Projectnaam Schoolomgeving Huivelde
Projectbeschrijving Zele heeft de ambitie om alle schoolomgevingen veiliger te maken. In Huivelde wordt ter hoogte van de asverschuiving het fietspad verlengd voor wie komt uit Hansevelde. Een twee meter breed fietspad zal zo tot aan de schoolpoort leiden, afgeschermd van het andere verkeer. Tussen de school en de Bakkerstraat komen er aan weerskanten fietssuggestiestroken. Het smalle deel van Huivelde tussen de Bakkerstraat en de Neereindestraat wordt een fietsstraat. Dat betekent dat fietsers er niet mogen worden ingehaald door auto’s en vrachtwagens. Fietsers krijgen er dus maximaal voorrang.
Beleidscategorie Mobiliteit, fiets, onderwijs
Realisatietermijn 2021
Realisatiefase afgerond
Budget Gemeente Zele 14.169,57
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen € 42.246,76 (voor alle schoolomgevingen samen)
Participatie Via een e-loket konden Zelenaars hun suggesties doorgeven.
Partners Vlaamse overheid
Documentatie Ontwerpplan
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP