Gemeente Gemeente Zele

Schoolomgeving Durmen

Projectnaam Schoolomgeving Durmen
Projectbeschrijving Zele heeft de ambitie om alle schoolomgevingen veiliger te maken. Durmen krijgt op het kruispunt met de Schoolstraat een volledig nieuw verkeersplateau, rond de kapel wordt het voetpad comfortabel verbreed. Het dubbelzijdige fietspad wordt verlengd tot voorbij het kruispunt met de Schoolstraat om fietsers zo lang mogelijk gescheiden te houden van het autoverkeer. Vanuit de richting Sint-Anna wordt een aanlooptracé naar het kruispunt aangelegd met fietssuggestiestroken. Ook de oversteekplaats voor fietsers wordt aangepast. Een paaltje zal de fietsers rugdekking bieden eens ze op de rijbaan komen. De Schoolstraat wordt een ‘echte schoolstraat’ tussen Durmen en de André Bogaertstraat. Een halfuur voor en na school wordt dit deel afgesloten voor autoverkeer. Alleen hulp- en nutsdiensten mogen de straat dan nog in. Bewoners kunnen op elk moment de straat verlaten.
Beleidscategorie Mobiliteit, fiets, onderwijs
Realisatietermijn 2021
Realisatiefase voltooid
Budget Gemeente Zele € 51.152,06
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen € 42.246,76 (voor alle schoolomgevingen samen)
Participatie Via een e-loket konden Zelenaars hun suggesties doorgeven.
Partners Vlaanderen
Documentatie Ontwerpplan
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP