Gemeente Gemeente Zele

Schoolomgeving BVA-wijk

Projectnaam Schoolomgeving BVA-wijk
Projectbeschrijving Zele heeft de ambitie om alle schoolomgevingen veiliger te maken. Bij de herinrichting gaan we uit van twee belangrijke principes: een maximale veiligheid garanderen voor fietsers en voetgangers, en wagens zoveel mogelijk weren bij het begin en einde van de schooldag. De BVA-Kleuterschool wordt een ‘schoolstraat’ tussen de Van Hesedreef en het kruispunt met de mini-rotonde. Ter hoogte van de schoolingang komt er een uitstulping van de voetpadzone voor het schoolverkeer (trappers en stappers) én een korter zebrapad.
Beleidscategorie Mobiliteit, fiets, onderwijs
Realisatietermijn 2021
Realisatiefase voltooid
Budget Gemeente Zele € 3.077,19
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen € 42.246,76 (voor alle schoolomgevingen samen)
Participatie Via een e-loket konden Zelenaars hun suggesties doorgeven.
Partners Vlaanderen
Documentatie Ontwerpplan
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP