Gemeente Gemeente Zele

Parking voormalige rijkswachtkazerne

Projectnaam Parking voormalige rijkswachtkazerne
Projectbeschrijving De voormalige rijkswachtkazerne maakt plaats voor een ruime parking in de Kouterstraat. Het gebouw stond een stuk voor de rooilijn waardoor de rijbaan er smaller werd. Dat gevaarlijk punt wordt eindelijk weggewerkt. Er komt een parkeerverbod tussen de Wagenstraat en de Langestraat. In de vrijgemaakte ruimte komen er bredere voetpaden en meer veilige ruimte voor fietsers. Op de site zelf komt ook een ruime fietsenstalling, ten dienste van bewoners en handelaars.
Beleidscategorie Veiligheid, mobiliteit, lokale economie
Realisatietermijn 2022
Realisatiefase december 2021: opmaak plannen in partnerschap met Intercommunale DDS
Budget Gemeente Zele Prefinanciering door Intercommunale DDS. Huurkoop door Gemeente Zele.
Budget Oost-Vlaanderen /
Vlaanderen /
Participatie /
Partners DDS
Documentatie /
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP