Gemeente Gemeente Zele

Onthardingsproject Tuinwijk

Projectnaam Ontharding Tuinwijk
Projectbeschrijving De klimaatopwarming maakt dat we ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat, willen we onze omgeving aangenaam en leefbaar houden. Daarom is het van groot belang dat er onthard wordt waar het kan en er bomen/struiken/water in de plaats komt. Samen met BOS+ tekende de gemeente een plan uit om het hele gebied tussen de Olmenlaan en de Kastanjelaan te ontharden. De opritten, voortuinen en binnenpleintjes zullen op deze manier klimaatadaptiever ingericht worden met kleine WADI’s, meer bomen, minder verharding en enkele rustelementen voor de buurt.
Beleidscategorie Klimaat, groen, infrastructuur
Realisatietermijn 2022
Realisatiefase voltooid
Budget Zele € 260.000
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen /
Participatie Een enquête werd afgenomen bij de buurtbewoners in 2021.
Partners BOS+
Documentatie Ontharding Tuinwijk plan
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP