Gemeente Gemeente Zele

Loket Kinderopvang

Projectnaam Loket Kinderopvang - Opvang Vlaanderen
Projectbeschrijving

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het vertrekt vanuit een samenwerking tussen lokale kinderopvanginitiatieven en organisaties die werken met gezinnen die een kinderopvangvraag hebben.

Via Opvang Vlaanderen krijgen ouders een handig overzicht van alle opvanglocaties voor baby’s en peuters in Zele. Ze kunnen bovendien meteen een aanvraag doen bij de opvanginitiatieven van hun voorkeur. Via hun persoonlijk profiel kunnen ze het verdere verloop van hun aanvragen ook vlot opvolgen.

Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij Huis van het Kind - ROTZ voor algemene informatie, vragen over Opvang Vlaanderen, ondersteuning bij het aanvragen van kinderopvang en een attest inkomenstarief … 

Beleidscategorie Gezin, kinderopvang
Realisatietermijn Doorlopend
Realisatiefase Gerealiseerd in maart 2020
Budget - Eigen middelen /
Budget - Financiering Het Agentschap Opgroeien kent eens subsidie toe aan elk Lokaal Loket Kinderopvang dat voldoet aan de subsidievoorwaarden. Voor Zele bedraagt de subsidie 4014,57 euro.
Participatie Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Partners
  • Kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters
  • Kind en Gezin
Documentatie /
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP