Gemeente Gemeente Zele

Klimaatplan

Projectnaam Klimaatplan
Projectbeschrijving

Begin 2021 keurde de gemeenteraad de actietabellen van het burgemeestersconvenant goed. Dat bestaat uit een mitigatieplan – waarbij er acties staan opgenomen om de CO2-uitstoot van de hele gemeente met 40% te reduceren tegen 2030 – en een adaptatieplan – waarbij acties staan opgenomen om de huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan, zoals vergroening, ontharding ….

Nadien ondertekende de gemeenteraad op 23 september het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse regering. Het pact wil Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt verder op het burgemeestersconvenant.

In het meerjarenplan van de gemeente is tevens de ambitie opgenomen om tegen 2050 helemaal klimaatneutraal te zijn.
Beleidscategorie Klimaat
Realisatietermijn 2030
Realisatiefase Permanente acties
Budget Gemeente Zele 40.000 euro per jaar bovenop de infrastructuurwerken
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen 72.000 euro per jaar
Participatie bij uitwerking van diverse acties
Partners Vlaamse overheid, Provincie Oost-Vlaanderen, Zeelse milieu- en klimaatraad
Documentatie Klimaatplan
Klimaatplan - actietabel
Kimaatplan - adaptatieplan
Klimaatpact
Klimaatacties in Zele: https://dds-streekregisseurs.be/project/futureproofed-cities/
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP