Gemeente Gemeente Zele

Kansenplatform

Projectnaam Kansenplatform
Projectbeschrijving

In het Kansenplatform worden professionele partners, vzw’s, vrijwilligers en sleutelfiguren uit de hulp- en dienstverleningssector samengebracht om op een structurele manier samen te werken. In één groot netwerk en vijf werkgroepen focust het Kansenplatform op verschillende thema’s:

  • kind
  • jeugd
  • taal
  • vrije tijd
  • werk

Zo kan er één gezins- en kansenbeleid geschreven worden. Het doel van het Kansenplatform is om partners vertrouwd te maken met elkaars werking en expertise, zodat er een betere doorverwijzing of toeleiding ontstaat.

Beleidscategorie Gezin, sociaal beleid, diversiteit, armoede
Realisatietermijn Schooljaar 2021-2022: 4 bijeenkomsten van elke werkgroep
Volgende jaren: 2 netwerkmomenten per schooljaar en minimum 4 bijeenkomsten van elke werkgroep
Realisatiefase Kick-off: 14 oktober 2021
Budget Gemeente Zele Maken promofilmpje: € 3.840
Kick-off avond: € 6.390
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen /
Participatie /
Partners Partners uit heel wat sectoren: onderwijs, kinderopvang, (preventieve) gezondheidszorg, gezin- en jeugdhulp, armoedeorganisaties, politie, Kind en Gezin ...
Documentatie Filmpje:
https://vimeo.com/particularbe/review/605599026/1597aed5fd

Visienota: zie download onderaan
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP