Gemeente Gemeente Zele

Herwaardering gemeenschapswacht

Projectnaam Herwaardering gemeenschapswachten
Projectbeschrijving

Op de gemeenteraad van 6 juli 2021 werden twee gemeenschapswacht-vaststellers formeel aangesteld. Zij bieden beiden enerzijds een geruststellende aanwezigheid in het straatbeeld, met de makkelijk herkenbare uniformen en voorzien tegelijk in een ontradende aanwezigheid ten aanzien van potentiële daders van lichte overlast en kleine misdrijven.

Doordat zij beiden naast gemeenschapswacht, ook het getuigschrift 'vaststeller' behaalden, kunnen bepaalde inbreuken uit het algemeen politiereglement worden vastgesteld. Dit kan resulteren in een gemeentelijke administratieve sanctie. Het spreekt voor zich dat - wanneer mogelijk en opportuun - er altijd eerst zal worden aangestuurd op dialoog en bemiddeling.

Beide gemeenschapswachten slaagden in 2021 ook in de opleiding GAS 4 (stilstaan en parkeren) waardoor zij inbreuken betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen omtrent de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (KB 9 maart 2014) ook kunnen vaststellen.

Beleidscategorie Veiligheid, buurtwerking
Realisatietermijn 2021
Realisatiefase Voltooid
Budget Gemeente Zele /
Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen /
Participatie /
Partners Lokale politiezone Berlare-Zele
IDM (intergemeentelijke GAS-vaststellers)
Provincie Oost-Vlaanderen Cel Adm. Sancties
Documentatie www.zele.be/gemeenschapswacht
KB 9 maart 2014: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014030918&table_name=wet 
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP