Gemeente Gemeente Zele

Brownfield Lange Akker

Projectnaam Brownfield Lange Akker
Projectbeschrijving

De sporthal VHVD en enkele aanpalende gronden in de Lange Akker zijn eigendom van de gemeente. Momenteel zijn het verwaarloosde, onderbenutte gronden, oftewel een brownfield. Na de realisatie van een nieuwe sporthal achter De Wiek worden de oude gebouwen afgebroken en komt er ruimte vrij voor wonen, groen en andere functies. Er wordt een doorgang voorzien voor wandelaars vanuit de Drieputtenstraat naar de Lange Akker en verder naar de Koevliet.

Beleidscategorie Ruimte, wonen, klimaat, groen, fiets
Realisatietermijn  
Realisatiefase Op 15 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het het ontwerp van het brownfieldconvenant goed. De volgende stap is de organisatie van een inspraakvergadering. De sloop van de sporthal en omringende gebouwen is voorzien voor de tweede helft van 2021.
Budget - Eigen middelen  
Budget - Financiering  
Participatie Inspraakvergadering
Partners Sterrebuilding NV
Documentatie
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP