Gemeente Gemeente Zele

Brownfield Lange Akker

Projectnaam Brownfield Lange Akker
Projectbeschrijving

De sporthal VHVD en enkele aanpalende gronden in de Lange Akker zijn eigendom van de gemeente. Momenteel zijn het verwaarloosde, onderbenutte gronden, oftewel een brownfield. Na de realisatie van een nieuwe sporthal achter De Wiek worden de oude gebouwen afgebroken en komt er ruimte vrij voor wonen, groen en andere functies. Er wordt een doorgang voorzien voor wandelaars vanuit de Drieputtenstraat naar de Lange Akker en verder naar de Koevliet.

Beleidscategorie Ruimte, wonen, klimaat, groen, fiets
Realisatietermijn - Afbraak bestaande gebouwen in het tweede kwartaal van 2022.
- Goedkeuring verkavelingsdossier nieuw woonproject: najaar 2022.
- Marktbevraging voor verkoop van de gronden met het oog op realisatie van het woonproject en parkzone: begin 2023.
Realisatiefase Op 15 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het het ontwerp van het brownfieldconvenant goed. De volgende stap is de organisatie van een inspraakvergadering. De sloop van de sporthal en omringende gebouwen is voorzien voor de tweede helft van 2021.
Budget Zele

Sloopwerken bestaande gebouwen en verharding werd op 28/02/2022 gegund aan de firma Cosmo tegen het bedrag van € 723.257,88 euro incl. BTW of € 616.141,44 euro excl. BTW, als volgt verdeeld:

- € 534.700,174 euro excl. BTW of € 588.170,19 euro incl. BTW ten laste van de gemeente
- € 66.339,41 euro excl. BTW ten laste van Sterrebuilding nv

Budget Oost-Vlaanderen /
Budget Vlaanderen € 523.423,37 (Ministrieel besluit 11/02/2022)
Participatie

Er werd een participatievergadering georganiseerd naar alle Zelenaars, maar ook een apart participatietraject doorlopen met de betrokken partners uit de buurt.

Partners Sterrebuilding NV
Documentatie
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP