Gemeente Gemeente Zele

Proefopstelling raakstraat

Gepubliceerd op  do 02 mei 2019
In de vorige legislatuur werd een proefproject gestart om de snelheid in de Raakstraat te remmen, maar dat werd niet opgevolgd, waardoor er geen conclusies kunnen getrokken worden. In overleg met de buurt starten we vanaf maandag 6 mei dus een nieuw project in 2 fasen.
  • Fase 1: één maand parkeren aan de pare zijde. De betonblokken aan de onpare zijde staan er om te vermijden dat elkaar kruisende auto's het voetpad gaan gebruiken zonder snelheid te minderen. 

 

  • Fase 2: de maand nadien testen we een asverschuiving door alternerend parkeren.

 

In beide fasen wordt de snelheid gemeten en bekeken wat de veiligste opstelling is voor fietsers. Die gegevens worden vergeleken en zullen de basis vormen voor de definitieve regeling. Die zal ingaan begin juli.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP