Gemeente Gemeente Zele

Interview partner An De Kryger

An De Kryger – Agentschap Opgroeien, Kind & Gezin.
Participeert in de werkgroep Kind, Taal en Vrije Tijd. 

Stel jezelf even voor. Wie ben je en wat doe je?

Ik ben An De Kryger en werk voor het Agentschap Opgroeien. Dat is de fusie van Kind en Gezin, Jeugdhulp en deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

Ons organisatiemodel trekt volledig de kaart van lokale netwerken. Zo heeft het de dienstverlening van Kind en Gezin alvast in lokale, interprofessionele teams georganiseerd per Eerstelijnszone. Op die manier staat lokaal team Dender ter beschikking van de gemeente Zele, met onder meer de gekende consultaties in ROTZ, het Huis van het Kind. 

Mijn taak bestaat er ondermeer in om - in de regio’s Dender en Aalst - samenwerkingen aan te gaan met (boven)lokale partners of netwerken en de verschillende lokale besturen te ondersteunen in functie van beleidsimplementatie.

Waarom stap jij mee in het Kansenplatform?

De ambities van het Kansenplatform in Zele zijn zowat de lokale vertaling van de missie en visie van ons Agentschap. Het streven is eigenlijk identiek, namelijk ‘kansrijk opgroeien’ realiseren voor élk kind en élke jongere. Bijgevolg voel ik mij hier dan ook helemaal op m’n plaats.

Zo’n gedeeld kader, zo’n gedeelde visie is namelijk de ideale bodem om samen te werken. Het is een ongeziene luxesituatie waarbij ik zowel voor elke nieuwe beleidslijn als voor elke lokale vaststelling in de dienstverlening wel een plek kan vinden waarvan ik weet dat ik meteen de juiste mensen tref die daar vervolgens ook effectief en samen mee aan de slag kunnen. Omgekeerd betekent deelname aan het kansenplatform ook dat we als organisatie snel gevonden en betrokken kunnen worden. Win-win!

Welke verwachtingen heb je van het Kansenplatform? Wat hoop je samen met anderen te kunnen realiseren?

Ik besef ten volle dat heel veel partners in Zele een vergelijkbaar streven hebben en vaak al jarenlang vechten voor die kleine stapjes vooruit. Ik hoop dan ook dat het Kansenplatform die gezamenlijke focus helder krijgt en de kennis, ervaring, expertise,… van iedereen kan stroomlijnen zodat we het effect van deze inzet kunnen vergroten.

Laat ons vooral vérder geraken dan een optelsom van wat we nu allemaal al doen. Laat het vooral niet stoppen na een kennismaking, inventarisatie of eerste analyse. Maar laat ons actief díe verbindingen zoeken die we vandaag nog missen en laat ons dié vernieuwingen zoeken die het verschil kunnen maken voor de kinderen en jongeren in Zele. Ik kijk er naar uit! 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP