Gemeente Gemeente Zele

Interview partner Mukkades Yurdaer

Mukkades Yurdaer – De Schooltas vzw.
Participeert aan de werkgroep Taal.

Stel jezelf even voor. Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Mukaddes Yurdaer, getrouwd en werk als kapster. Ik volg momenteel ook nog een opleiding kapper. Daarnaast ben ik al 5 jaar vrijwilliger bij De Schooltas. Ik geef ondersteuning bij de activiteiten van De Schooltas, vooral bij de oefenkansen Nederlands. De Schooltas bestaat 10 jaar en  werkt samen met andere verenigingen en bedrijven om doelen rond vorming (EHBO bij kinderen met CM), opleiding (ICT en cursus theoretisch rijbewijs B met Ligo)  en tewerkstelling (Jobwinkel met VDAB en bedrijven in de regio) te bereiken. Wij werken met en voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Waarom stap jij mee in het Kansenplatform? 

In Zele leven veel kwetsbare gezinnen, zij kennen weinig Nederlands, hebben geen diploma, zijn gescheiden of alleenstaand,… Door de activiteiten die we organiseren proberen we deze gezinnen te bereiken. Door hen te ondersteunen op vlak van onderwijs, werk, opleiding,… creëren we kansen voor jongeren en kinderen en bij uitbreiding ook voor hun ouders. Wat ik samen met andere vrijwilligers van De Schooltas doe, past perfect in de doelstelling van het Kansenplatform. Samen kansen creëren en kwetsbare gezinnen sterker maken, daarom wil ik meewerken aan het Kansenplatform.

Welke verwachtingen heb je van het Kansenplatform? Wat hoop je samen met anderen te kunnen realiseren? 

Samen met andere organisaties kansen bieden aan kinderen en jongeren. Maar ook ouders betrekken, zo kan de situatie van alle gezinsleden verbeteren in de samenleving. En kunnen ze deelnemen aan activiteiten die in hun buurt of omgeving worden georganiseerd. Door samen te werken met andere organisaties, staan we sterker. Zo kunnen we een ruim programma aanbieden en maximaal ondersteunen. Voor mij persoonlijk is taal heel belangrijk, taal zorgt voor werk, zorgt voor deelname aan opleiding, zorgt voor betere schoolresultaten, zorgt voor communicatie in de wijk, op school,… Kortom taal verbindt ons allemaal. Een blijvend aanbod aan oefenkansen Nederlands, NT2 cursussen in Zele… Daar wil ik aan werken. Als je de taal kan, neem je gemakkelijk deel aan cursussen, opleidingen en durf je solliciteren en durf je gaan werken. De Schooltas bewijst dit elk werkjaar.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP