Gemeente Gemeente Zele

Geveltuin

Niet alleen bomen, maar ook geveltuinen zorgen voor een stukje natuur. Een geveltuin fleurt je huis en de hele buurt op en vangt bovendien evenveel fijn stof op als een gemiddelde laanboom.

Bij het aanleggen van een geveltuin op openbaar domein krijg je gratis hulp van de gemeente. Onze medewerkers halen de verharding weg, plaatsen een boordsteen en vullen het plantvak met teelaarde. De struik en eventuele klimhulp plaats je zelf.

Voorwaarden plaatsen geveltuin

 • Loodrecht op de gevel gemeten mag het geveltuintje maximum 30 cm breed zijn, tot op een hoogte van 3 meter
 • Boven de hoogte van 3 meter mag het geveltuintje verbreden tot 60 cm
 • Klimhulp mag maximum 20 cm uitsteken van de gevel
 • De beplanting blijft minimum 30 cm verwijderd van scheiding met buren
 • Vrije doorgang op het voetpad: minimum 1,20 meter
 • Afboording geveltuin: 2 – 10 cm boven voetpad
 • Maximale breedte van de van de plantzone (inclusief afboording), gemeten loodrecht op de gevel: 30 cm
 • Worden niet toegelaten: woekerende klimplanten, giftige of planten met doornen
 • Voorzichtig met mogelijke aanwezigheid van leidingen en kabels, zowel ondergronds als bovengronds
 • Alle openbare signalisatie moet zichtbaar en bereikbaar blijven
 • Geveltuin mag geen hinder of gevaar opleveren voor voetgangers, fietsers of het verkeer
 • De aanvrager/bewoner staat in voor het regelmatig onderhoud van de geveltuin
 • Alle schade aan het openbaar domein, nutsvoorzieningen en aan derden, veroorzaakt door de aanleg van gevelgroen of –tuin is ten laste van de aanvrager/eigenaar van de geveltuin

Aanvraag

Stuur ons jouw aanvraag door via onderstaand loket. Maak op voorhand een foto van het de plaats waar je de geveltuin wil realiseren. Duid op de foto aan waar de aanplanting precies zou komen.

Na goedkeuring door het college wordt van de aanvrager nog een definitieve bevestiging gevraagd zodat de werkopdracht voor de aanleg van het plantvakje kan aangemaakt worden.

Documentatie

https://www.velt.be/categorie/gevelgroen

https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/maatregelen/groene-gevels/#:~:text=3%20types%20gevelbeplanting&text=Klimplanten%20die%20een%20op%20afstand,aan%20de%20gevel%20bevestigd%20is.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP