Gemeente Gemeente Zele

Huis van de Zelenaar

Projectnaam Huis van de Zelenaar
Projectbeschrijving Het gemeentebestuur wil een maximaal gecentraliseerde huisvesting in een 'Huis van de Zelenaar'. Dit moet de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke teams stimuleren en een transparante, efficiënte hulp- en dienstverlening garanderen. Het huidige gemeentehuis zal daarom uitgebreid worden met een nieuwbouw om de teams die nog op andere locaties gehuisvest zijn onderdak te bieden. Zo krijgen de teams Samenlevingsopbouw en Sociale Dienst ook een plaats binnen het gemeentehuis. Er zal hierbij gestreefd worden naar een gezonde combinatie van groepsgerichte dienstverlening en ervaringsuitwisseling in backoffice enerzijds en gescheiden spreekruimtes voor privacygevoelige individuele hulpverlening anderzijds. De huidige parking achter het gemeentehuis zal bestemd worden als binnentuin, met een semipubliek karakter.
Beleidscategorie Gebouwen, dienstverlening, gezin, sociaal beleid
Realisatietermijn Door de economische crisis wordt dit project voorlopig uitgesteld.
Realisatiefase  
Budget Gemeente Zele  
Budget Oost-Vlaanderen  
Budget Vlaanderen  
Participatie De stuurgroep koppelt regelmatig terug naar de medewerkers van het gemeentehuis.
Partners  
Documentatie  
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP