Gemeente Gemeente Zele

Kastanjelaan

Het gemeentebestuur wenst de voetpaden in onze woonstraten op een transparante en plantmatige manier te onderhouden en te renoveren. Als eerstvolgende project wordt de vernieuwing van de voetpaden in de Kastanjelaan gepland. Voorafgaand aan deze werken zullen ook de nutsmaatschappijen hun leidingen- en kabelnet verbeteren. 

Vanaf 1 maart 2021 starten De Watergroep en Proximus met de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen.

Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd. Er komen zuinigere led-lampen die voor helderder verlichting moeten zorgen. Omdat een aantal van de huidige verlichtingspalen verregaande roestvorming vertonen, worden ook de palen mee vernieuwd.

Het gemeentebestuur zal vervolgens nieuwe voetpad- en opritverharding aanleggen, waarbij de bestaande plantvakken behouden blijven. Het ontwerp voor de nieuwe aanleg vind je hieronder.

Timing

De totale duurtijd wordt geraamd op 14 weken.

Deel 1 start vanaf maandag 1 maart 2021 en zal ongeveer afgerond zijn rond vrijdag 23 april 2021.

Deel 2 start begin mei 2021

Deel 3 start einde mei 2021 en zal voor het bouwverlof afgewerkt zijn.

Nadat de nieuwe leidingen aangelegd zijn, moet elke woning nog aangesloten worden op dit vernieuwde net. Deze individuele huisaansluitingen zijn gepland van 29-03-2021 tot 16-04-2021. De exacte datum zal kort voor de effectieve uitvoering nog worden gecommuniceerd.

Slecht weer en onvoorziene omstandigheden hebben we evenwel niet in de hand en kunnen eventueel invloed hebben op de planning.

Deel 4: Aanleg nieuwe voetpaden en opritten: vanaf maandag 7 juni, einde voorzien rond 16 juli. Voor info hierover: team Infrastructuur & Mobiliteit, 052 45 98 40, infrastructuur@zele.be of bij de aannemer Hudi Klinkerwerken, 052 45 03 29.
Lees hier de bewonersbrief van woensdag 3 juni.

Hinder

Tijdens de werken is de Kastanjelaan afgesloten voor doorgaand verkeer, met uitzondering voor de bewoners.

De aannemer van de nutswerken (Vindevogel nv.) zorgt voor een maximale toegankelijkheid naar de woningen. Opritten zijn tegen het einde van de werkdag terug bereikbaar.

Om het voetpad op een veilige manier toegankelijk te maken, wordt de werkzone tijdelijk dichtgelegd met schraal beton tussen fase 1 van de nutswerken en de vernieuwing van de voetpaden en opritten.

Tijdens de individuele huisaansluitingen (einde maart – midden april) blijft de hinder beperkt tot plaatselijke opbraak ter hoogte van de woning.

Info

Tijdens de nutswerken (fases 1 t.e.m. 4) kan je terecht bij volgende instanties:

  • Opdrachtgever: De Watergroep – contactpersoon: Luc Hofman - tel: 02 238 96 99 – email: luc.hofman@dewatergroep.be
  • Proximus – contactpersoon: Stefan Van Steirtegem – tel: 080 01 20 43 – email: Construction.A12@proximus.com
  • Aannemer: Vindevogel nv – contactpersoon: Pieter Roosens – email: pieter.roosens@vindevogel.be
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP